"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Aktualności

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - TEKST JEDNOLITY

Dla wygody i ułatwienia pracy publikujemy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zjazd Ekspertów i Specjalistów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych objęło patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 7-8 kwietnia 2016r. przez firmę APEXnet.

Studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej [załącznik]

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i organizacja zamówień publicznych organizowane są przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Studia rozpoczynają się w semestrze letnim 2016.

Szczegóły w załączniku.

Lista członków Stowarzyszenia

Aktualna lista członków wraz z numerami uprawnień Rzeczoznawcy albo Konsultanta Zamówień Publicznych. Lista zawiera nazwiska tylko tych osób, które złożyły pisemną zgodę na publikację. Warunkiem opublikowania danych członka Stowarzyszenia oraz numeru uprawnień jest przesłanie zgody na opublikowanie danych na stronie internetowej oraz brak jakichkolwiek zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Projekt zagranicznych staży [załączniki]

Zarząd Krajowy uprzejmie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem propozycji projektu zagranicznych staży (mobilności) dla członków naszego Stowarzyszenia i współpracujących z nami organizacji i instytucji. Projekt ma umożliwić beneficjentom projektu poznanie przepisów prawa, organizacji systemów i stosowanych procedur z zakresu zamówień publicznych w kilku wybranych krajach Unii Europejskiej. W ramach realizacji projektu przeprowadzimy cykl szkoleń dla jego uczestników z tematyką, przybliżającą problematykę będącą celem projektu (...)