"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej (semestr letni roku akademickiego 2017/2018 - Informacje o rekrutacji

Obecnie trwają studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Informacje o studiach