"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Prawo

Rodzaj Opis Czytaj Pobierz plik
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Czytaj   ustawa_pzp.pdf
Projekt ustawy o samorządzie zawodowym Projekt ustawy o samorządzie zawodowym Czytaj ustawa.doc
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Tekst ujednolicony ze zmianami Czytaj   ustawa.pdf
Projekt rozporządzenia o obowiązku publikacji w UOPWE Projekt rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień Czytaj rozporzadzenie.pdf